Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Ontwerp-wijzigingen Bodembescherming t.b.v. Omgevingswet ter openbare reactie

Reageer op de ontwerp-Wijzigingsbladen
Mede ter voorbereiding op de implementatie van de Omgevingswet heeft het AC/CCvD Bodembescherming een aantal in ontwerp gewijzigde schema`s en protocollen vrijgegeven voor een openbare reactieronde. Dit betreft onder andere de schema`s en protocollen:
• AS SIKB 6700, Inspectie bodembeschermende voorzieningen
• AS SIKB 6800, Controle en keuring (tank)opslagbedrijven
• AS SIKB 6900, Inspectie Werk met IBC bouwstoffen
• BRL SIKB 7700, Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening

U kunt tot uiterlijk 31 januari 2020 reageren op de ontwerp-versies.

Ontwerp-wijzigingen
De ontwerp schema`s en protocollen bevatten een aantal wijzigingen ter voorbereiding op de naderende implementatie van de Omgevingswet (zoals nu voorzien per 1 januari 2021). Dit bestaat o.a. uit aanpassing van verwijzingen naar wetsteksten, andere (wettelijke) definities en nieuwe terminologie.
Naast de wijzigingen in verband met de Omgevingswet, wordt ook een beperkt aantal tekstuele verduidelijkingen doorgevoerd. Deze zijn vaak aangedragen naar aanleiding van praktijksituaties.
In de vergelijkingstabellen wordt aangegeven wat de wijzingen zijn en wordt per wijziging een toelichting gegeven. Ook zijn in de betreffende schema`s de wijzigingen zichtbaar gemaakt zodat direct inzichtelijk is wat de context van de wijziging is.

Opgemerkt wordt dat, na de openbare reactieronde en ter vaststelling in het college, per document de wijzigingen worden verwerkt in een Wijzigingsblad versie 1.0. Er worden geen nieuwe versies van de schema`s en protocollen gepubliceerd, wel worden er versies beschikbaar gesteld waarin de wijzigingen zichtbaar zijn gemaakt.

Planning
U kunt tot uiterlijk 31 januari 2020 reageren op de ontwerp wijzigingen. Daarna worden de reacties verwerkt en aangeboden aan het CCvD/AC Bodembescherming. Na vaststelling volgt een aantal procedurele stappen die noodzakelijk zijn om de nieuwe documenten aan te laten wijzen in wet- en regelgeving.
De definitief vastgestelde Wijzigingsbladen zullen dan in werking treden met de inwerkingtreding van de Omgevingswet (naar verwachting) per 1 januari 2021.
Gezien de aard van de wijzigingen wordt er geen overgangstermijn gehanteerd.

Reageren
De volledige tekst van de ontwerp-documenten kunt u hier vinden:

Ontwerp-wijzigingen bij versie 3.0 van AS SIKB 6700
Ontwerp-wijzigingen bij versie 2.0 van AS SIKB 6800
Ontwerp-wijzigingen bij versie 2.0 van AS SIKB 6900
Ontwerp-wijzigingen bij versie 2.0 van BRL SIKB 7700

U kunt uw reactie tot uiterlijk 31 januari 2020 sturen aan SIKB; per e-mail naar info@sikb.nl. SIKB verzoekt u om voor uw reactie gebruik te maken van het daartoe ontwikkelde format. Als u dit doet is de verwerking van uw reactie voor ons een stuk eenvoudiger, waardoor we besparen op de beheerkosten van het protocol.

Let op: deze reactieronde is alleen bedoeld voor de aangegeven wijzigingen en niet voor andere teksten uit de AS-sen, BRL-en en protocollen.