Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Codelijst gemeenten en artefacttypen geactualiseerd in Pakbon/OS17 en datastandaard SIKB0102

Het CCvD Archeologie heeft op 14 december jl. twee geactualiseerde codelijsten behorend bij de Pakbon (OS17) vastgesteld.

In de codelijst gemeenten is de gemeentelijke herindeling per 1-1-2021 doorgevoerd. In de codelijst artefacttypen is een extra code YYY vastgesteld om onderscheid te kunnen maken tussen artefacttypen die niet konden worden gedetermineerd en artefacttypen die niet hoefden te worden gedetermineerd (en dus ook niet zijn gedetermineerd). De nieuwe codelijsten voor artefacttypen (1) en gemeenten (10) vind je hier.

De aangepaste lijsten zijn ook doorgevoerd in de datastandaard SIKB0102.
In de domeintabellen SIKB0102 is ook de domeintabel voor ‘woonplaatsen’ geactualiseerd met enkele herindelingen (de domeintabel woonplaatsen vormt geen onderdeel van de Pakbon maar wordt wel gebruikt binnen de datastandaard). De nieuwe domeintabellen hebben geleid tot een nieuwe versie van SIKB0102 (versie 4.2.0) met een overgangstermijn tot 1 april 2021. De actuele versie van de standaard SIKB0102 vind je hier.