Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Certificatie-instellingen en toetsende instellingen

Een certificatie-instelling (CI) toetst of de uitvoerende partij werkt conform de eisen in het betreffende document (BRL 4000 en de KNA-protocollen). Een toetsende instelling (TI)beoordeelt of iemand voldoet aan de eisen van de ActorRegistratie.

Overzicht van certificatie- en toetsende instellingen

Certificatie & toetsende instellingContactpersoonE-mailadres
NormecMarco Zomerinfo@normec.nl
Kiwa NederlandPetra Schillemanspetra.schillemans@kiwa.nl
HobéonMiranda MaringM.Maring@Hobeon.nl
SGS INTRON Certificatie B.V.Bas van Oosten (CI)bas.vanoosten@sgs.com
SGS INTRON B.V.Cora van der Vliet (TI)cora.vandervliet@sgs.com
Alleen toetsende instellingContactpersoonE-mailadres
Beroepsregistratie Archeologie Nederland (BAN)Arthur Griffioen/Jeroen Oosterbaaninfo@beroepsregistratie.nl

Certificatie-instelling

De certificatie-instelling heeft zich verplicht de aanwijzingen (zoals nieuwe versies; interpretaties) van het CCvD Archeologie op te volgen. Na accreditatie van BRL 4000 staat de certificerende instelling onder toezicht van de Raad voor Accreditatie. Zo wordt de eenduidigheid en kwaliteit van het certificeringsproces bewaakt.

De certificatie-instelling brengt jaarlijks een (geanonimiseerd) verslag uit aan het CCvD over de bevindingen. Dat kan voor het CCvD aanleiding zijn om richtlijnen te wijzigen. Het CCvD gebruikt in de toekomst de jaarlijkse bijdragen van de certificatie-instellingen ook om een jaarverslag uit te brengen. Zie Monitoring voor voorbeelden vanuit andere werkvelden.

Wilt u weten waarvoor een certificatie-instelling nog nog meer is geaccrediteerd, kijk dan op de website van de Raad voor Accreditatie.

Niet-Nederlandse certificaten

Het hebben van een certificaat voor archeologisch opgravingen in Nederland is verplicht op grond van de Erfgoedwet. Voor de juridische aspecten van niet-Nederlandse certificaten: zie artikel 2.4 Besluit Erfgoedwet Archeologie.

Toetsende instelling

De TI is verantwoordelijk voor het op juiste wijze toepassen van de inhoud van het systeem Actorregistratie Archeologie en het aanleveren van de gegevens voor registratie en het informeren van de actor. Ook de toetsende instelling heeft zich verplicht de aanwijzingen (zoals nieuwe versies; interpretaties) van het CCvD Archeologie op te volgen.

Gerelateerde onderwerpen