Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Permanente Commissies CCvD Bodembeheer

Tijdelijke grondwaterstandsverlagingen

De permanente commissie tijdelijke grondwaterstandsverlagingen borgt de specifieke kennis in het CCvD Bodembeheer over bemalingen. De samenstelling van deze commissie, ingesteld op 17 juni 2010, is als volgt.

organisatievertegenwoordigt
Bouwend Nederlandbemalers
Bouwend Nederlandhoofdaannemers
NLingenieurs adviesbureaus
Unie van Waterschappen bevoegd gezag watervergunning en -melding
VNO-NCWopdrachtgevers

Mechanisch boren

De permanente commissie Mechanisch boren borgt de specifieke kennis in het CCvD Bodembeheer over mechanisch boren. De samenstelling van deze commissie, ingesteld op 30 juni 2015, is als volgt.

organisatievertegenwoordigt
Bouwend Nederland, Vakgroep ONGboorbedrijven en bemalers
VOTBboorbedrijven
GGBNboorbedrijven en bemalers
VKBboorbedrijven (milieu en archeologie)
Bodemenergie NLinstallateurs van bodemenergiesystemen
VOCcertificatie-instellingen
Deltares kennisinstituut
Stichting Warmtepompenafnemers (installateurs)
UvWafnemers (waterschappen)
Vewinafnemers (drinkwaterbedrijven)
VNO-NCWafnemers
ISSOtechnische voorschriften voor het bovengrondse deel van bodemenergiesystemen
IPOprovincies (als bevoegd gezag)
Gemeentewerken RotterdamGemeentewerken Rotterdam (als bevoegd gezag)
Omgevingsdienst HaaglandenOmgevingsdienst Haaglanden (als bevoegd gezag) 
Rijkswaterstaat LeefomgevingRijkswaterstaat Leefomgeving (Rijksoverheid)