Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

AS 2000 Veldwerk milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek (accreditatie)

Accreditatieschema
TitelVersieDatumNotities
AS 2000, Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoekversie 2.807‑02‑2014Tot de implementatie in de organisatie van de wijziging van de Regeling bodemkwaliteit van 30-11-2018 te gebruiken met versie 2 van het Wijzigingsblad, vanaf dat moment met versie 3 van het Wijzigingsblad
Protocollen
TitelVersieDatumNotities
Protocol 2001 Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassenversie 6.001‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018. Alleen te gebruiken in combinatie met versie 3 van het Wijzigingsblad
Protocol 2001 Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassenversie 3.212‑12‑2013Kan worden toegepast tot 01-04-2020, alleen in combinatie met versie 2 van het Wijzigingsblad
Protocol 2002 Het nemen van grondwatermonstersversie 6.001‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018. Alleen te gebruiken in combinatie met versie 3 van het Wijzigingsblad
Protocol 2002 Het nemen van grondwatermonstersversie 412‑12‑2013Kan worden toegepast tot 01-04-2020
Protocol 2003 Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoekversie 6.001‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018. Alleen te gebruiken in combinatie met versie 3 van het Wijzigingsblad
Protocol 2003 Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoekversie 2.210‑03‑2016Kan worden toegepast tot 01-04-2020
Protocol 2018 Maaiveldinspectie en monsterneming van asbest in bodemversie 6.001‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018. Alleen te gebruiken in combinatie met versie 3 van het Wijzigingsblad
Protocol 2018 Maaiveldinspectie en monsterneming van asbest in bodemversie 3.210‑03‑2016Deze versie kan worden toegepast van 01-09-2017 tot 01-04-2020, en alleen met de zichtbare wijzigingen erin en in combinatie met versie 2 van het Wijzigingsblad
Wijzigingsbladen
TitelVersieDatumNotities
Wijzigingsblad AS 2000 voor openbare reactierondeversie 4-0212‑12‑2019U kunt reageren tot 31 januari 2020 d.m.v. het reactieformulier.
Wijzigingsblad bij AS 2000versie 301‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018. Alleen te gebruiken bij versie 2.8 van AS SIKB 2000, respectievelijk versie 6.0 van elk van de protocollen
Wijzigingsblad bij AS 2000versie 210‑03‑2016Kan worden gebruikt tot 01-04-2018, alleen bij versie 2.8 van het AS, respectievelijk versie 3.2 van protocol 2001, versie 4 van protocol 2002 en versie 3.2 van protocol 2018.
Informatieve documenten
TitelVersieDatumNotities
Format voor reactie wijzigingsbladen 1000, 2000, 2100, 7500, 9335 en 1100012‑12‑2019
Infoblad AS SIKB 200025‑03‑2009
Overzicht van wijzigingen versie 2.7 -> versie 2.812‑12‑2013Geldig sinds 1 april 2014
Overzicht van wijzigingen protocol versie 1.1 -> versie 2.016‑04‑2015
Essentiele eisen - ILT toezichtversie 1.301‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018. Wordt toegepast bij toezicht op versie 2.8 van AS SIKB 2000 (met versie 3 van het Wijzigingsblad) en de daarbij horende protocollen
Essentiele eisen - ILT toezichtversie 1.206‑10‑2016In werking sinds 01-02-2017. Wordt tot 1 april 2020 toegepast bij toezicht op het werken met versie 2.8 van AS SIKB 2000 (met versie 2 van het Wijzigingsblad), versie 3.2 van protocol 2001, versie 4 van protocol 2002, versie 2.2 van protocol 2003 en versie 3.2 (incl. daarin zichtbare wijzigingen) van protocol 2018
Gerelateerde documenten
TitelVersieDatumNotities
Richtlijn 2500 Bepalen baggervolume
Erkende en gecertificeerde bedrijven per protocol
ProtocolBedrijven (klik voor instelling)
AS 2000 - 2001 Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassenregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 2000 - 2002 Het nemen van grondwatermonstersregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 2000 - 2003 Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoekregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 2000 - 2018 Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodemregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving