Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

BRL 6000 Milieukundige begeleiding van (water-)bodemsaneringen en nazorg

Beoordelingsrichtlijn
TitelVersieDatumNotities
BRL SIKB 6000 Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen, ingrepen in de waterbodem en nazorg5.001‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018. Vanaf 9-6-2020 te gebruiken met versie 1 van het Wijzigingsblad.
Protocollen
TitelVersieDatumNotities
Protocol 6001 Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden en nazorg5.001‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018
Protocol 6002 Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met in-situ methoden en nazorg5.001‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018
Protocol 6003 Milieukundige begeleiding van ingrepen in de waterbodem en uitvoering van waterbodemsaneringen5.001‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018
Wijzigingsbladen
TitelVersieDatumNotities
Wijzigingsblad128‑03‑2019In werking sinds 09-06-2020. Deze versie van het Wijzigingsblad alleen toepassen in combinatie met versie 5.0 van BRL SIKB 6000 incl. onderliggende protocollen.
Informatieve documenten
TitelVersieDatumNotities
Protocol 6003 vs 6 - voorpublicatie626‑03‑2020Nog niet toe te passen. Deze versie treedt in werking bij opname in de Regeling bodemkwaliteit ten tijde van implementatie Omgevingswet.
Protocol 6005 vs 1_0 - Voorpublicatie1.026‑03‑2020Nog niet toe te passen. Deze versie treedt in werking bij opname in de Regeling bodemkwaliteit ten tijde van implementatie Omgevingswet.
Protocol 6006 vs 1_0 - Voorpublicatie1.026‑03‑2020Nog niet toe te passen. Deze versie treedt in werking bij opname in de Regeling bodemkwaliteit ten tijde van implementatie Omgevingswet.
Wijzigingsblad vs 3 bij BRL SIKB 6000 vs 5_0 - Voorpublicatie326‑03‑2020Nog niet toe te passen. Deze versie treedt in werking bij opname in de Regeling bodemkwaliteit ten tijde van implementatie Omgevingswet.
Informatie over het examen Milieukundig Begeleider
Examenreglement Milieukundig Begeleiding1010‑02‑2015
Examenreglement Milieukundig Begeleiding1101‑01‑2018
Toelichting “Alternatieve werkwijze” BRL-en bodembeheer24‑10‑2014
Essentiele eisen ILT-toezicht1.428‑03‑2019In werking sinds 9-6-2020. Wordt toegepast bij toezicht op versie 5.0 van BRL SIKB 6000 (met wijzigingsblad versie 1) en de daarbij horende protocollen
BRL SIKB 6000 vs 5.0 met Wijzigingsblad vs 1 geïntegreerd09‑06‑2020Dit geïntegreerde document is bedoeld als service voor certificaathouders en andere gebruikers. Voor formele toepassing is gebruik van de aparte documenten noodzakelijk.
Gerelateerde documenten
TitelVersieDatumNotities
Richtlijn 2500 Bepalen baggervolume
Erkende en gecertificeerde bedrijven per protocol
ProtocolBedrijven (klik voor instelling)
BRL 6000 - 6001 Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methodenregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 6000 - 6002 Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met in-situ methoden en nazorgregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 6000 - 6003 Milieukundige begeleiding van ingrepen in de waterbodem en uitvoering van waterbodemsaneringenregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving