Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

BRL 7500 Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie

Beoordelingsrichtlijn
TitelVersieDatumNotities
BRL SIKB 7500 Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecieVersie 4.017‑04‑2014Gebruiken in combinatie met het wijzigingsblad.
Protocollen
TitelVersieDatumNotities
Protocol 7510 Procesmatige ex-situ reiniging en immobilisatie van grond en baggerspecieversie 417‑04‑2014Gebruiken in combinatie met het wijzigingsblad.
Protocol 7511 Landfarming, ontwatering, rijping en zandscheiding van baggerspecieversie 3.0.112‑12‑2013Gebruiken in combinatie met het wijzigingsblad.
Wijzigingsbladen
TitelVersieDatumNotities
Wijzigingsbladversie 110‑03‑2016
Informatieve documenten
TitelVersieDatumNotities
Infoblad BRL SIKB 7500versie 202‑09‑2010
Overzicht van wijzigingen versie 3.1.1 -> versie 4.017‑04‑2014
Overzicht van wijzigingen protocol 7511 versie 3.1 -> ontwerpversie 408‑06‑2016
Overzicht gevolgen van wijzigingen 7511 voor 7510 en 7500
Essentiele eisen ILT-toezichtversie 1.206‑10‑2016
Erkende en gecertificeerde bedrijven per protocol
ProtocolBedrijven (klik voor instelling)
BRL 7500 Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie 
BRL 7500 - 7510 Procesmatige ex situ reiniging en immobilisatie van grond en baggerspecieregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 7500 - 7511 Landfarming, ontwatering, rijping en zandscheiding van baggerspecieregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving