Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

BRL 9335 Grond

Beoordelingsrichtlijn
TitelVersieDatumNotities
BRL 9335 Grondversie 4.022‑06‑2017In werking sinds 30-11-2018. Vanaf 09-06-2020 te gebruiken met versie 1 van het Wijzigingsblad.
BRL9335 vs 4.1 – voorpublicatie Versie 4.102‑11‑2021Nog niet toe te passen. Deze versie treedt in werking bij opname in de Regeling bodemkwaliteit ten tijde van implementatie Omgevingswet.
Protocollen
TitelVersieDatumNotities
Protocol 9335-1 Individuele partijen grondversie 4.022‑06‑2017In werking sinds 30-11-2018. Vanaf 09-06-2020 te gebruiken met versie 1 van het Wijzigingsblad.
Protocol 9335-1 vs 4.1 - voorpublicatie Versie 4.102‑11‑2021Nog niet toe te passen. Deze versie treedt in werking bij opname in de Regeling bodemkwaliteit ten tijde van implementatie Omgevingswet.
Protocol 9335-2 Grond uit projectenversie 4.022‑06‑2017In werking sinds 30-11-2018
Protocol 9335-2 vs 4.1 – voorpublicatie Versie 4.102‑11‑2021 Nog niet toe te passen. Deze versie treedt in werking bij opname in de Regeling bodemkwaliteit ten tijde van implementatie Omgevingswet.
Protocol 9335-4 Samengestelde grondproductenversie 4.022‑06‑2017In werking sinds 30-11-2018
Protocol 9335-4 vs 4.1 – voorpublicatie Versie 4.102‑11‑2021Nog niet toe te passen. Deze versie treedt in werking bij opname in de Regeling bodemkwaliteit ten tijde van implementatie Omgevingswet.
Protocol 9335-9 Civieltechnische keuringversie 4.022‑06‑2017In werking sinds 30-11-2018
Protocol 9335-9 vs 4.1 - voorpublicatie Versie 4.102‑11‑2021Nog niet toe te passen. Deze versie treedt in werking bij opname in de Regeling bodemkwaliteit ten tijde van implementatie Omgevingswet.
Wijzigingsbladen
TitelVersieDatumNotities
Wijzigingsblad128‑03‑2019In werking sinds 09-06-2020. Deze versie van het Wijzigingsblad alleen toepassen in combinatie met versie 4.0 van BRL 9335 incl. onderliggende protocollen.
Informatieve documenten
TitelVersieDatumNotities
Factsheet BRL 9335-vs 4_0 en 4_1 14‑11‑2023Informatie over BRL in relatie tot inwerkingtreding Omgevingswet en omzetting certificaat van versie 4.0 naar 4.1.
Versie 2 van Wijzigingsblad bij BRL 9335, vs 4.0 - voorpublicatie 2.027‑02‑2020Nog niet toe te passen. Deze versie treedt in werking bij opname in de Regeling bodemkwaliteit ten tijde van implementatie Omgevingswet.
Essentiele eisen voor ILT-toezicht1.428‑03‑2019In werking sinds 9-6-2020. Wordt toegepast bij toezicht op versie 4.0 van BRL 9335 (met wijzigingsblad versie 1) en de daarbij horende protocollen.
BRL9335 vs 4.0 met Wijzigingsblad vs 1 geïntegreerd09‑06‑2020Dit geïntegreerde document is bedoeld als service voor certificaathouders en andere gebruikers. Voor formele toepassing is gebruik van de aparte documenten noodzakelijk.
Protocol 9335-1 vs 4.0 met Wijzigingsblad vs 1 geïntegreerd.09‑06‑2020Dit geïntegreerde document is bedoeld als service voor certificaathouders en andere gebruikers. Voor formele toepassing is gebruik van de aparte documenten noodzakelijk.
BRL 9335 vs 4.2-c0024.2-c00205‑10‑2023Deze ontwerpversie is in consultatie. U kan reageren tot 15 december 2023 middels het reactieformulier.
Protocol 9335-1 vs 4.2-c0024.2-c00205‑10‑2023Deze ontwerpversie is in consultatie. U kan reageren tot 15 december 2023 middels het reactieformulier.
Protocol 9335-2 vs 4.2-c0024.2-c00205‑10‑2023Deze ontwerpversie is in consultatie. U kan reageren tot 15 december 2023 middels het reactieformulier.
Protocol 9335-4 vs 4.2-c0024.2-c00205‑10‑2023Deze ontwerpversie is in consultatie. U kan reageren tot 15 december 2023 middels het reactieformulier.
Protocol 9335-10 vs 4.2-c6b4.2-c6b05‑10‑2023Deze ontwerpversie is in consultatie. U kan reageren tot 15 december 2023 middels het reactieformulier.
Reactieformulier bij ontwerpversies BRL 9335-4.2 met onderliggende protocollen05‑10‑2023Dit reactieformulier kunt u inzenden aan info@sikb.nl tot 15 december 2023.
Erkende en gecertificeerde bedrijven per protocol
ProtocolBedrijven (klik voor instelling)
BRL 9335 Grond 
BRL 9335 - 9335-1 Individuele partijen grondregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 9335 - 9335-2 Grond uit projectenregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 9335 - 9335-4 Samengestelde grondproductenregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 9335 - 9335-9 Civieltechnische keuringregistratie via SIKB