Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

BRL 9335 Grond

Beoordelingsrichtlijn
TitelVersieDatumNotities
BRL 9335 Grond4.022‑06‑2017In werking sinds 30-11-2018. Vanaf 1-1-2024 toe te passen met Wijzigingsblad van 2-11-2021. Deze versie wordt ingetrokken per 1-4-2025, inclusief het dan geldende wijzigingsblad.
BRL9335 Grond4.102‑11‑2021In werking per 1-1-2024. Zie ook erratum.
Protocollen
TitelVersieDatumNotities
Protocol 9335-1 Individuele partijen grond4.022‑06‑2017In werking sinds 30-11-2018. Vanaf 1-1-2024 toe te passen met Wijzigingsblad van 2-11-2021. Deze versie wordt ingetrokken per 1-4-2025, inclusief het dan geldende wijzigingsblad.
Protocol 9335-1 Individuele partijen grond4.102‑11‑2021In werking per 1-1-2024. Zie ook erratum.
Protocol 9335-2 Grond uit projecten4.022‑06‑2017In werking sinds 30-11-2018. Vanaf 1-1-2024 toe te passen met Wijzigingsblad van 2-11-2021. Deze versie wordt ingetrokken per 1-4-2025, inclusief het dan geldende wijzigingsblad.
Protocol 9335-2 Grond uit projecten4.102‑11‑2021In werking per 1-1-2024. Zie ook erratum.
Protocol 9335-4 Samengestelde grondproducten4.022‑06‑2017In werking sinds 30-11-2018. Vanaf 1-1-2024 toe te passen met Wijzigingsblad van 2-11-2021. Deze versie wordt ingetrokken per 1-4-2025, inclusief het dan geldende wijzigingsblad.
Protocol 9335-4 Samengestelde grondproducten4.102‑11‑2021In werking per 1-1-2024. Zie ook erratum.
Protocol 9335-9 Civieltechnische keuring4.022‑06‑2017In werking sinds 30-11-2018. Vanaf 1-1-2024 toe te passen met Wijzigingsblad van 2-11-2021. Deze versie wordt ingetrokken per 1-4-2025, inclusief het dan geldende wijzigingsblad.
Protocol 9335-9 Civieltechnische keuring4.102‑11‑2021In werking per 1-1-2024.
Wijzigingsbladen
TitelVersieDatumNotities
Wijzigingsblad 02‑11‑2021In werking per 1 januari 2024. Deze versie van het Wijzigingsblad alleen toepassen in combinatie met versie 4.0 van BRL 9335 incl. onderliggende protocollen.
Informatieve documenten
TitelVersieDatumNotities
Erratum vs2 bij BRL 9335, versie 4.111‑06‑2024Bevat aanvullende duiding in BRL 9335 alsmede Protocollen 9335-1, 9335-2 en 9335-4 (alle versie 4.1) Let op, bevat errata n.a.v. wettelijke bepalingen, deze moeten op grond van par. 1.4.3 BRL gevolgd worden.
Factsheet BRL 9335-vs 4_0 en 4_1 14‑11‑2023Informatie over BRL in relatie tot inwerkingtreding Omgevingswet en omzetting certificaat van versie 4.0 naar 4.1.
Essentiele eisen voor ILT-toezicht1.428‑03‑2019In werking van 09-06-2020 tot en met 31-12-2023.
Essentiele eisen voor ILT-toezicht1.502‑11‑2021In werking per 01-01-2024. Wordt toegepast bij toezicht op versie 4.0 en 4.1 van BRL 9335, de daarbij horende protocollen en het Wijzigingsblad
Erkende en gecertificeerde bedrijven per protocol
ProtocolBedrijven (klik voor instelling)
BRL 9335 Grond 
BRL 9335 - 9335-1 Individuele partijen grondregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 9335 - 9335-2 Grond uit projectenregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 9335 - 9335-4 Samengestelde grondproductenregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 9335 - 9335-9 Civieltechnische keuringregistratie via SIKB