Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

BRL SIKB 11000 Ondergronds deel Installaties bodemenergie

Beoordelingsrichtlijn
TitelVersieDatumNotities
BRL SIKB 11000 Ontwerp, realisatie, beheer en onderhoud van het ondergrondse deel van installaties voor bodemenergie3.020‑06‑2019In werking sinds 09-06-2020
Protocollen
TitelVersieDatumNotities
Protocol 11001 Ontwerp, realisatie en beheer van het ondergrondse deel van installaties voor bodemenergie3.028‑03‑2019In werking sinds 09-06-2020
Informatieve documenten
TitelVersieDatumNotities
Overzicht van wijzigingen versie 2.0 -> versie 3.011‑06‑2020
Wijzigingsblad bij versie 3.0 - voorpublicatieversie 127‑02‑2020Nog niet toe te passen. Deze versie treedt in werking bij opname in de Regeling bodemkwaliteit.
Erkende en gecertificeerde bedrijven per protocol
ProtocolBedrijven (klik voor instelling)
BRL 11000 Ontwerp, Realisatie, Beheer en onderhoud ondergrondse deel bodemenergiesystemen 
BRL 11000 - 11001 Ontwerp, Realisatie, Beheer en onderhoud ondergrondse deel bodemenergiesystemenwebsite Rijkswaterstaat Bodem+