Kennis van kwaliteit in bodembeheer

BRL SIKB 11000 Ondergronds deel Installaties bodemenergie

Beoordelingsrichtlijn
TitelVersieDatumNotities
BRL SIKB 11000 Ontwerp, realisatie, beheer en onderhoud van het ondergrondse deel van installaties voor bodemenergie3.020‑06‑2019In werking sinds 09-06-2020
BRL SIKB 11000 Ontwerp, realisatie, beheer en onderhoud van het ondergrondse deel van installaties voor bodemenergieversie 2.002‑10‑2014Kan worden gebruikt tot 1 juli 2021, en alleen in combinatie met het Wijzigingsblad bij versie 2.0
Protocollen
TitelVersieDatumNotities
Protocol 11001 Ontwerp, realisatie en beheer van het ondergrondse deel van installaties voor bodemenergie3.028‑03‑2019In werking sinds 09-06-2020
Protocol 11001 Ontwerp, realisatie en beheer van het ondergrondse deel van installaties voor bodemenergieversie 2.002‑10‑2014Kan worden gebruikt tot 1 juli 2021, en alleen in combinatie met het Wijzigingsblad bij versie 2.0
Wijzigingsblad
TitelVersieDatumNotities
Wijzigingsblad bij versie 2.0versie 108‑10‑2015sinds 01-01-2016 te gebruiken bij versie 2.0
Informatieve documenten
TitelVersieDatumNotities
Overzicht van wijzigingen versie 2.0 -> versie 3.011‑06‑2020
Overzicht van wijzigingen versie 1.1 -> versie 2.002‑10‑2014
Wijzigingsblad bij versie 3.0 - voorpublicatieversie 227‑02‑2020Nog niet toe te passen. Deze versie treedt in werking bij opname in de Regeling bodemkwaliteit.
Erkende en gecertificeerde bedrijven per protocol
ProtocolBedrijven (klik voor instelling)
BRL 11000 Ontwerp, Realisatie, Beheer en onderhoud ondergrondse deel bodemenergiesystemen 
BRL 11000 - 11001 Ontwerp, Realisatie, Beheer en onderhoud ondergrondse deel bodemenergiesystemenwebsite Rijkswaterstaat Bodem+