Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Richtlijn 2500 Bepalen baggervolume

Beoordelingrichtlijn
TitelVersieDatumNotities
Er is geen beoordelingsrichtlijn
Werkdocument
TitelVersieDatumNotities
Ontwerp-versie 2501 Richtlijn Baggervolumebepalingen2.128‑03‑2019Ontwerp-versie; reacties welkom t/m 17 juni 2019. Gebruik voor uw reactie s.v.p. het daarvoor ontwikkelde format.
2501 Richtlijn Baggervolumebepalingen versie 2.015‑12‑2016Geldende versie
Informatieve documenten
TitelVersieDatumNotities
Format voor indienen reacties op ontwerp-versie 2.128‑03‑2019Gebruik s.v.p. dit format om te reageren op de ontwerp-Richtlijn
Overzicht wijzigingen Richtlijn Baggervolumebepalingenvan versie 2.0 naar ontwerp-versie 2.128‑03‑2019
Infoblad richtlijn Baggervolumebepalingenversie 311‑03‑2017