Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Richtlijn 8100 Bevoegd gezag taken en opdrachtgeving gebiedsgericht bodemonderzoek

Werkdocumenten
TitelVersieDatumNotities
8101 Handreiking gebiedsgericht onderzoek metalen in bodem1.013‑12‑2018Vigerende versie
Handreiking 8102 Onderzoeksstrategie diffuus lood in de bodem van kinderspeelplaatsen en (moes)tuinen1.118‑06‑2021Vigerende versie
Handreiking 8103 Meten van lood in diffuus verontreinigde bodems van kinderspeelplaatsen en (moes)tuinen met de handheld XRF1.118‑06‑2021Vigerende versie
8104 Handreiking Grootschalig monitoringsonderzoek dikte afdeklagen1.013‑12‑2018Vigerende versie
8151 Handreiking Onderzoek bodemverdichting landelijk gebied1.013‑12‑2018Vigerende versie
Informatieve documenten
TitelVersieDatumNotities
Wijzigingen SIKB handreiking 8102 en 8103 v1.1 tov v1.018‑06‑2021
8102 Handreiking Onderzoeksstrategie diffuus bodemlood1.013‑12‑2018Ingetrokken
8103 Handreiking XRF-metingen diffuus bodemlood1.013‑12‑2018Ingetrokken
Erkende en gecertificeerde bedrijven per protocol
ProtocolBedrijven (klik voor instelling)
Richtlijn 8100 Bevoegd gezag taken en opdrachtgeving gebiedsgericht bodemonderzoekregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving