Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Richtlijn 8100 Bevoegd gezag taken en opdrachtgeving gebiedsgericht bodemonderzoek

Werkdocumenten
TitelVersieDatumNotities
8101 Handreiking gebiedsgericht onderzoek metalen in bodem1.013‑12‑2018Vigerende versie
8102 Handreiking Onderzoeksstrategie diffuus bodemlood1.013‑12‑2018Vigerende versie
8103 Handreiking XRF-metingen diffus bodemlood1.013‑12‑2018Vigerende versie
8104 Handreiking Grootschalig monitoringsonderzoek dikte afdeklagen1.013‑12‑2018Vigerende versie
8151 Handreiking Onderzoek bodemverdichting landelijk gebied1.013‑12‑2018Vigerende versie