Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Afgifte milieuhygiënische verklaring bij partijkeuring

Afgifte milieuhygiënische verklaring bij partijkeuring

De milieuhygiënische verklaring op basis van de partijkeuring wordt afgegeven door de uitvoerder van de partijkeuring.

De monsterneming bij een partijkeuring grond en baggerspecie wordt uitgevoerd door een organisatie die:

  • gecertificeerd is voor BRL SIKB 1000, 'Monsterneming voor partijkeuringen';
  • óf geaccrediteerd is voor AS SIKB 1000, 'Monsterneming voor partijkeuringen';
  • én erkend is op basis van de hierboven genoemde certificatie of accreditatie.

Monsteranalyse wordt uitgevoerd door een laboratorium met een erkenning voor het AP04.

Een overzicht van erkenningen wordt bijgehouden door Bodem+.

Gerelateerde onderwerpen