Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Gegevens milieuhygiënische verklaring bij partijkeuring

De resultaten van de partijkeuring worden vastgelegd in een rapportage, deze bevat in ieder geval de volgende elementen:

  • de naam en het adres van de persoon die de monsters heeft genomen.
  • de naam en het adres van de instelling die de monsters heeft geanalyseerd.
  • de data waarop de monsterneming, de monstervoorbehandeling en de analyses zijn uitgevoerd.
  • een verwijzing naar de gebruikte normdocumenten en methoden en een onderbouwing van eventuele afwijkingen hiervan, indien deze het analyseresultaat kunnen beïnvloeden
  • het volledig ingevulde monsternemingsformulier en monsternemingsplan (of een kopie hiervan).
  • een beschrijving van de partij, waaronder de ligging, kenmerken en partijgrootte.
  • het analyserapport van het laboratorium, inclusief de gemiddelden van de gemeten samenstellings- en emissiewaarden (deze laatste alleen indien van toepassing), een onderbouwing van de gekozen parameters en de verhouding tussen de meetwaarden en daaruit voortvloeiende conclusie.
  • een uniek nummer (dit nummer wordt afgegeven door de persoon of instelling die is erkend voor het uitvoeren van de betreffende partijkeuring en die daarmee ook de milieuhygiënische verklaring afgeeft).

Gerelateerde onderwerpen