Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Keurmerk bij partijkeuringen

Een partijkeuring die voldoet aan gestelde eisen en voorwaarden is herkenbaar aan het volgende kwaliteitskenmerk. Het “Kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB” is in beheer bij de SIKB.

Het keurmerk mag in relatie tot partijkeuringen alleen worden gebruikt indien:

  • de monsterneming is uitgevoerd door een erkende monsternemer van een erkende organisatie voor protocol 1001 in combinatie met:
    • beoordelingsrichtlijn BRL 1000 of
    • accreditatieschema AS SIKB 1000
  • en de monstervoorbewerking en analyses zijn uitgevoerd zoals omschreven in AP04 en door een AP04-geaccrediteerd en erkend laboratorium.  

Het gebruik van het kwaliteitskeurmerk is niet toegestaan indien:

  • afwijkende methoden zijn gebruikt, of
  • de uitvoerder niet beschikt over een erkenning, of
  • het betreft een ander document dan een onderzoeksrapportage in het kader van het Besluit bodemkwaliteit

Voor meer informatie over keurmerken