Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Erkenning en registratie

De KWALIBO-regeling maakt onderscheid tussen:

  • erkenning van producten (zoals bouwstoffen), werkzaamheden (van organisaties zoals adviesbureau, laboratorium, aannemer) en
  • registratie van personen die een werkzaamheid uitvoeren (zoals een veldwerker).

1. Wie moet erkenning aanvragen?
2. Voor wie geldt registratie?
3. Aanvragen erkenning en registratie

    Gerelateerde onderwerpen