Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Onafhankelijkheid en functiescheiding

De KWALIBO-regeling vereist onafhankelijk functioneren bij 9 specifiek benoemde verificatietaken ('kritische functies') bv veldwerk, milieukundige begeleiding (alleen verificatie), monsterneming bij partijkeuringen en laboratoriumanalyse. Onafhankelijkheid wordt in de organisatie geoperationaliseerd en zichtbaar gemaakt met functiescheiding.
Het begrip functiescheiding wordt in het spraakgebruik in meerdere betekenissen gebruikt (bv de scheiding tussen vergunningverlener en toezichthouder; de scheiding tussen aannemer en directie). De KWALIBO-regeling heeft het echter uitsluitend over het onafhankelijk functioneren van de bodemintermediair; het heeft dus betrekking op de scheiding tussen opdrachtgever/eigenaar en uitvoerder.

1. Wanneer onafhankelijkheid / functiescheiding
2. Regelgeving
3. Begrippen: externe en interne functiescheiding